Missie & visie.

Bij Vamos staan samenwerking, professionaliteit, betrouwbaarheid en solidariteit centraal.
Wij streven ernaar om ons in te zetten voor de maatschappij en stellen alles in het werk om de verstandhouding tussen de verschillende volkeren en culturen te bevorderen. We werken aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Onze aanpak is menselijk, gidsend en toekomstgericht.

Dit willen we samen met ons sterk team van professionals binnen de medische en paramedische beroepen bereiken, elk bekwaam binnen hun eigen vakgebied. De inzet en engagement van alle leden is vrijwillig en onbezoldigd.
Netwerkinstellingen met leden buiten de vakgebieden (overheden, solidariteitsfondsen en maatschappelijke instanties) vormen de basis van een optimale zorgverlening naar de maatschappij.

Ontmoet ons team

Ons kern-team bestaat uit een aantal experten uit het medisch veld. Hieronder een korte introductie.

Dr. Mouloud Kalaai

 • Afgestudeerd als arts in 1997.
 • Ik ben geneesheer specialist in de spoedgevallengeneeskunde en arbeidsgeneeskunde afgestudeerd aan de UHasselt, UA en KUL.
 • Ik werk deeltijds voor de spoedgevallen van het ZMK te Maaseik en deeltijds als bedrijfarts voor ONS en de Boerenbond.
 • Voorzitter-oprichter VAMOS vzw sinds 2015.

Dr. Abdellatif Riffi

Dr. Abdellatif Riffi is huisarts in Mechelen sinds 2003.

  Dr. Farid Bennasser

  Dr. Farid Bennasser is huisarts in Mechelen.

  Dr. Dries Oubaha

  Dr. Dries Oubaha is anesthesist.

  Dr. Farid El Aidi

   

   Dr. Farid El Aidi is cardioloog in Antwerpen. Tevens is hij verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA).

  Dr. Bouchra Lechkar

  Ik ben:

  • afgestudeerd in de Geneeskunde in 2001 aan Universiteit Antwerpen
  • sinds 2007 reumatoloog- revalidatiearts
  • werkzaam in het Heilig Hartziekenhuis Lier en Diagnose centrum Lier
  • consulente reumatologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • Academisch personeel universiteit Antwerpen
  • bestuurslid vzw Vamos sinds 2015

  Doelstellingen.

  Het doel van de vereniging bestaat erin om Vlaamse artsen, artsen in opleiding, beoefenaars van paramedische beroepen (verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, …) van Marokkaanse origine samen te brengen teneinde:

  • de relaties en contacten in te zetten (als dienstbetoon) voor zowel professionele en privé aangelegenheden alsmede voor het algemeen welzijn (Netwerking)
  •  zich in te zetten voor de maatschappij en de hulpbehoevenden in onze maatschappij
  •  alles in het werk te stellen om de verstandhouding tussen de verschillende volkeren en culturen te bevorderen zonder onderscheid van ras, geloof, filosofische overtuiging, geslacht, kleur, taal of identiteit
  •  wetenschappelijke en socio-culturele activiteiten te organiseren in het licht van de doelstellingen.
  •  activiteiten te organiseren teneinde de permanente bijscholing en vorming van medische en paramedische beroepen te realiseren.
  •  met behulp en in samenwerking met andere nationale en internationale organisaties en overheden werken aan de verdere ontwikkeling van Marokko en (via Marokko, de poort van Afrika) de rest van Afrika.
  •  medisch educatieve programma’s en activiteiten te ontplooien
  •  faciliteren en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek
  •  rolmodellen in de samenleving boven water halen en samenbrengen.
  •  zich maatschappelijk in te zetten binnen haar expertise veld waarbij zij zich neutraal en onafhankelijk zal opstellen, afstand nemend van elke vorm van discriminatie en polarisatie binnen de maatschappij.

  De VZW neemt afstand van elke vorm van filosofische, politieke en religieuze opvattingen die noch stroken met haar identiteit noch met de moderne geneeskunde en de moderne maatschappij.

  Onze expertise

  Primaire hulp

  Cardiologie

  Farmaceutica

  Spoedgevallen

  Pasgeborenen

  Huisbezoeken

  Pediatrische hulp

  Routine Check-ups

  Heb je een vraag? Of wil je in contact komen met VAMOS?

  Gebruik dan onderstaand contactformulier.